Paratoner Test Cihazları

Paratoner test cihazı, paratonerin doğru çalıştığını kontrol etmek için kullanılır. Cihaz, paratonerin yıldırım darbesi almaya uygun olup olmadığını ve paratonerin çalışması için gerekli olan minimum eşik değerlerini belirler. Bu şekilde, paratoner test cihazı ile periyodik kontroller yapılarak, paratonerin doğru şekilde çalıştığından emin olunur ve olası bir yıldırım darbesi alması durumunda binaya veya tesisata zarar vermesi engellenir.


Paratoner test cihazları, bir yılı geçmeyen periyotlarda ve/veya paratoner bir yıldırım darbesi aldığı zaman aktivasyon testi yapılmalıdır.
Paratonerlerin test soketi enerji bloğunun altında bulunur. Test soketi bulunmayan paratonerlerimiz manyetik sonda ile aktivasyon testi yapılır.