Toprak İletkenlik Malzemesi (TİM)

Toprak İletkenlik Malzemesi (TİM)

Toprak İletkenlik Malzemesi (TİM)

Topraklar, içlerinde bulunduğu coğrafi konumlarına ve bileşimindeki minerallere bağlı olarak elektrik akımına karşı çok farklı direnç gösterirler. Özellikle toprak katmanının az olduğu kayalık bölgeler ile çakıllı kumun yoğun olduğu bölgelerde, Toprağın özdirenci yüksek ve buna bağlı olarak geçirgenliği çok düşüktür.

Topraklama sisteminin temelinde, amaç elektrik akımını en kısa sürede toprağa iletmektir. Toprağa geçiş direncinin yüksek olduğu topraklama sistemlerinde, boşalamayan elektrik deşarjının yapacağı geri yansıma öncelikle can ve sonra mal emniyeti açısından çok büyük zararlar oluşturmaktadır. Bu amaçla özellikle İşletme ve parafudr topraklamaları ile iletişim sistemlerinin topraklama direnci yönetmelikler gereği 1 Ohm'dan küçük olmak zorundadır.

Topraklama direncinin yüksek olduğu yerlerde iletkenliği arttırmanın tek yöntemi kimyasal karışımlardır. Uluslararası Kurumlar da bu tür topraklarda, toprak geçirgenlik direncini düşüren kimyasal karışımlar kullanılmasını önermektedir. Ancak bu tür kimyasal karışımlar toprağa karıştırıldığında, toprağın doğal yapısını değiştirmeyecek, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirletmeyecek, kısacası doğanın ekolojik dengesini bozmayacak özelliklerde olmalıdır.

Liva Toprak İletkenlik Malzemesi (TİM) iki yılı geçen uzun çalışmalar neticesinde, bazı ham maddeleri yurt dışından ithal edilerek imalatı yurt içinde yapılan bir üründür. Ürünümüzün kimyasal analizi yapılmış olup, uygulamalarda piyasadaki emsallerinden çok daha iyi sonuçlar verdiği (10-20 kat daha iyi iletkenlik sağladığı) deneylerle tespit edilmiştir.