Termokaynak Malzemeleri

Termokaynak ile yapılan ek yöntemi aslında uzun yıllardır bilinen fakat son yıllarda oldukça sıkça kullanılmaya başlanılan bir uygulamadır. 

Bu uygulama ile, elektriksel olarak irtibatlandırılması/eklenmesi gereken iletkenler ısı reaksiyonu ile sıvı hale dönüştürülen termokaynak tozu yardımı ile kolay bir şekilde eklenebilir.

Liva Termokaynak uygulama usulü ilerleyen bölümlerde detaylı olarak verilmiştir. Ek, yüksek ısı ile gerçekleştiğinden reaksiyon tamamlandığında birleştirilecek iletkenler moleküler seviyede birbirlerine irtibatlandırılmış olur. Bu, iletkenler arasında kesintisiz bir yol oluşturulmasını sağlar.